„МЕДЕЯ“ на Международния театрален фестивал в Сибиу (FITS), Румъния

На 14 юни, Снежина Петрова ще представи проекта „МЕДЕЯ“ на Международния театрален фестивал в Сибиу (FITS), Румъния – платформа Sibiu Performing art market.

Международният театрален фестивал в Сибиу (25-то издание, 8-17 юни 2018 г.) е най-всеобхватния годишен фестивал в Румъния, международно признат за един от най-значимите фестивали по изкуства в света, въз основа на обхвата и обема му. Фестивалът поддържа творчески диалог на европейско и международно ниво. В продължение на 10 дни в града е домакин на над 3278 артисти и гости от над 70 държави, които участват в повече от 500 събития в 71 зали (като театри, културни центрове, обществени площади, църкви, исторически обекти, заведения) за около 68 000 зрители на ден.

Sibiu Performing art market предоставя възможности за конструктивни дискусии за създаване на контакти между артисти и продуценти, програмисти, агенти, ръководители на фестивали и културни организации, представители на културни центрове от Румъния и навсякъде по света. Чрез планираните дейности (презентации, конференции, уъркшопи, бързо създаване на контакти и социални дейности) участниците обсъждат актуални теми в артистичните среди, като: управление на фестивали, Европейски столици на културата, идеи и практическо вникване в текущи проекти от световноизвестни културни организации. 

Благодарение на изключителната и разнообразна културна среда на Международния театрален фестивал в Сибиу, пазарът на сценичните изкуства в Сибиу представлява възможност за откриване на иновативна артистична лаборатория, идеално място за установяване на контакти и разработване на проекти.

През 2007г. Сибиу беше Европейска столица на културата  и в рамките на фестивала ще има специален акцент върху дейностите и проекти от артистичните програми на другите градове – Европейски столици на културата.

http://www.sibfest.ro/bursa/bursa-en.html

Участието се реализира с финансовата подкрепа на програма „Мобилност“
на Национален фонд „Култура“

И с подкрепата на ЦФСР на НБУ.