Представяне на проект „МЕДЕЯ“

Представяне на проект „МЕДЕЯ“ в рамките на конференция с международно участие „Позитивната психология и облачните технологии: нови хоризонти за образованието“

5 юни 2018 г.
Дом на културата „Борис Христов“,Зрителна зала, ет. 1

Презентатор: доц. д-р Снежина Петрова, гл. ас. д-р Георги Гочев

Форумът си поставя за цел да предложи повече информация в две от най-прогресивните тенденции в образованието, които предлагат качествена промяна днес, в името на по-добрата реализация на младите хора в бъдеще.

Организатори: Община Пловдив, Пловдивски университет и Център за творческо обучение организира

http://edu2018.classroomtech.bg/?page_id=48