#clipclapmedea

Кампания в подкрепа на образованието по театър за деца

Eкипът на проект МЕДЕЯ изработи комбинация от пляскане с ръце и термини от старогръцката драма, с което даде начало на Кампания в подкрепа на образованието по театър за деца. Бихме искали да предизвикаме деца, родители, баби и дядовци, познати и непознати да я разучат, да я играят помежду си и така да заявят подкрепата си за смисъла от обучение по театър за децата. То се случва непрекъснато и под най-различни форми, но би било прекрасно някой ден да стане възможно като избираема дисциплина в училищната програма.

Кампанията се осъществява в рамките на обученията на деца от различните общности в Пловдив, с цел включването им в театралния спектакъл “Медея“ на Античен театър в Пловдив през юни 2019 г. Усвояването на тази „игралка“ се оказа много вдъхновяващо както за децата, така и за нас – актьорите и творческия екип на проекта. На основата на тази комбинация ще се разработи и присъствието на децата в античната трагедия „Медея“ от Еврипид.

Публикуваме играта clipclapmedea и видео-тюториъл от Снежина Петрова– актрисата, която ще влезе в ролята на Медея,  как да я разучите по-лесно. Освен удоволствие от игрово взаимодействие помежду ви, ще подобрите координационните си умения, ще научите термини от старогръцката драма и ще допринесете за по-голямата публичност на идеята.

Снимайте се и публикувайте записа във фейсбук  с  #clipclapmedea.

Участниците, чийто клипове съберат  най-много лайкове, ще получат като подарък фанелки с логото на проекта, изработено от художника Дамян Дамянов.

Тези от вас, които успеят да мотивират и обучат  над 20 човека на играта #clipclapmedea, изпратят клиповете по описания по-горе начин, ще получат по един безплатен билет за спектакъла „Медея“  на Античен театър през юни 2019г.

Кампанията започва от 20.07.2018г. и ще продължи до 01.06.2019г.

Ето и термините, които са част от #clipclapmedea:

ТРАГОС

трагедия
Тра̀гос, което означава „козел“, и одѐ, което означава „песен“. От думата одѐ е дошла и българската дума „ода“.

КОМОС

комедия
Ко̀мос – така се наричали група младежи, които празнували шумно празника на бог Дионис, – и отново одѐ, което е песен. Комедия са песните на шумните младежи, опиянени от духа на Дионис.

ДИТИРАМБИ

песни в чест на Дионис

АГО̀Н

драматургично състезание, в което се състезавали трима автори на трагедии, всеки с по три трагедии и една сатирна драма; петима автори на комедии; и десет хора, които изпълнявали песни в чест на Дионис
(на старогръцки „битка“, „трудност“, „състезание“. Оттам агонията е битка и състезание на човека с трудни обстоятелства или със самия него)

ПРОА̀ГОН

предпремиера

АМФИТЕАТЪР

ОРХЀСТРА

мястото, където стояли актьорите и хорът, а по-късно, когато скенѐто се превърнало в стабилна постройка, са стояли на малка платформа пред него, наречена проскѐнион. От думата орхѐстра пък идва нашата дума „оркестър“.

СКЕНЀ

означава букв. палатка. Това са били първоначално два кола, между които била опъвана завеса, за да се изобрази дом или дворец. Оттам идва практиката театрите да имат завеси. Впрочем, нашата дума „сцена“ идва именно от думата скенѐ.

ХОР

състоял се от 12 до 15 души и за разлика от актьорите, които декламирали и изразявали емоциите си предимно с жестове, без да се движат много по сцената (което било трудно с тежките им костюми и обувки), хорът пеел и се движел ритмично заедно с песента.

КОРИФЕЙ

Хорът си имал и т.нар. корифей̀ – нещо като водач или глава на хора, който задавал движенията на останалите.

ХОР

Играта с ръце вдъхновява и още един от проектите част от програмата на
Плодив
 2019 – вижте артстичната акция на Фабрика за идеи в инициативата
Art 
Innovation Challenge