Митове и Социодрама – Социодраматична работилница с Александра Гочева

Носители на универсално съдържание, митовете са най-старото образователно и възпитателно средство. Първите впечатления за света извън дома и семейството детето добива именно чрез митовете и приказките.

Митът обаче има още една функция. Той показва важни и често неразрешими конфликти в общността и света, и съответно – дава разбиране за техния смисъл и решения за тяхното преодоляване. Така митът изпълнява и терапевтична функция. Онзи, който е засегнат от определен конфликт или травма, често намира чрез героя на мита, за когото слуша или чиято роля играе, един вид обяснение за съдбата си и евентуално облекчение.

Знаете ли, кой е човекът, казал, че желае да върне смеха в психотерапията, е създателят на психодрамата?

Във Виена, малко след края на Първата Световна Война, създателят на психодрамата Дж. Л. Морено основава своя „Театър на спонтанността“ (Das Stegreiftheater), в който актьори (включително и деца) импровизират върху теми, подадени от публиката. Там Дж. Л. Морено започва изследванията си върху спонтанността и креативността и тяхното влияние върху човешката психиката.

ГРАФИК:

  • 24.04.2021 г. от 16.30 ч.
  • 25.04.2021 г. от 16.30 ч.