Музикален кастинг МЕДЕЯ

На 14 и 15 април 2018 г. се проведе целодневен кастинг за деца, воден от Снежина Петрова и Асен Аврамов. Участваха 24 деца от турска и ромска общност, 24 от арменската и 6 от еврейската общност в Пловдив. Целта на кастинга беше установяване нивото на ритмически, говорни и координационни
Умения на децата с цел бъдещото им участие в спектакъла МЕДЕЯ.
В процеса на работа се установиха езикови, артикулационни и координационни затруднения.

Кастингът се проведе в партньорство със Сдружение „АЛИАНС ЗА РАВНИ ПРАВА И УСТОЙЧИВОСТ„, Фондация „АРАКС„ и Организация на евреите „Шалом“ (Зоя Капон).