Музикални обучения МЕДЕЯ

На 28 и 29 април 2018 г. се проведе целодневно обучение за деца, водено от Снежина Петрова. Участваха 24 деца от турска и ромска общност, 6 от арменската и 7 от еврейската общност в Пловдив. Целта на обучението беше демонстрация  и  работа с  индивидуални и  групови  упражнения за преодоляването  на индентифицираните в кастинга затрудненияот езиков, артикулационен и координационен характер.

Обучението се проведе в партньорство със Сдружение „АЛИАНС ЗА РАВНИ ПРАВА И УСТОЙЧИВОСТ„, Фондация „АРАКС„ и Организация на евреите „Шалом“ (Зоя Капон).