Музикални репетиции МЕДЕЯ

От 18 до 22 юни 2018 г. се проведоха петдневни репетиции, водени от Снежина Петрова и Ася Иванова. Участваха повече от 50 деца от турска, ромска, арменска и еврейска общност в Пловдив.

Репетиционният процес включваше физическа и вокална загрявка, окриване на основни характеристики на движението и звука, модулни игри – отборни, индивидуални и за прегрупиране по различни признаци, игрословици, ритмически упражнения.

Целта на репетициите беше разработване и усвояване на детска игралка с термини от античния театър – ТРАГОС КОМОС ДИТИРАМБИ АГОН ПРОАГОН АМФИТЕАТЪР ОРХЕСТРА СКЕНЕ ХОР КОРИФЕЙ ХОР, пляскане по двама и в различни комбинации.

Цели на игралката – усвояване на термини от античния театър – образователен фокус, надграждане на конгнитивния капацитет на децата, екипна работа, възможност за споделяне на общ опит – ингерационен фокус.

Подготовка на общата среща на децата от различните общности включваше и разработване на мотивираща игра за споделяне на игралката – „Колекционер“ – отпечатване и раздаване на номерца за споделяне, при изиграване на игралката с възможно най-голям брой деца.

Репетициите се проведоха в партньорство със Сдружение „АЛИАНС ЗА РАВНИ ПРАВА И УСТОЙЧИВОСТ„, Фондация „АРАКС„ и Организация на евреите „Шалом“ (Зоя Капон).