За нас

За нас

Сдружение “Легал арт център” е създадено с идеята да подпомага, организира и реализира проекти в областта на съвременните изкуства и най-вече на театъра. Целта на осъществените през годините независими театрални проекти, е формирането на кръг от съмишленици, работа върху провокативни теми и художествени идеи, осигуряване на свободна територия за артистични търсения и творчески дебюти, със силно изразен социален фокус. Във всички тях са взели участие актьори и творци от различни области на изкуството – фотографи, композитори, дизайнери, сценографи, кинематографи.
Легал арт център лого

През 2001 година Десислава Шпатова и Снежина Петрова създават контакти чрез ArtsLink Recidency Program в Ню Йорк и Легал Арт Център е представен сред различни американски културни институции и творци.

Сдружение “Легал арт център” се основава от група съмишленици около режисьора Десислава Шпатова през 1999г. и първите и постоянно действащи независими театрални организации в България. До 2006г. сдружението успява да реализира по един независим проект годишно. След този активен период на работа в независимия сектор, Десислава Шпатова започва да работи като режисьор в различни столични и провинциални театри.
Десислава Шпатова
Снежина Петрова
Снежина Петрова става член на трупата на Народен театър «Иван Вазов», преподава в НБУ, а от 2012г. е и ръководител на департамент “Театър” към НБУ, където е автор на Бакалавърска и Магистърска програма по театър, развива активна международна дейнст, осъществява социални проекти свързани с работа с деца в риск и инициира удостовяването на проф. Хайнс Тийс Леман с почетната титла “Доктор хонорис кауза на НБУ”.

Проекти

2016
сдружение “Легал арт център”, НБУ, ТР”СФУМАТО” и Полски институт, София
2009
реж. Десислава Шпатова, независим проект на Легал Арт център, ТР СФУМАТО
2006
реж.Десислава Шпатова, Народен театър „Иван Вазов”
2005
реж.Десислава Шпатова, независим проект на БАТ и Легал Арт център, ТР СФУМАТО
2002
реж.Десислава Шпатова, независим проект на „Легал Арт Център”, Сатиричен театър
2001

реж.Десислава Шпатова, независим проект на „Легал Арт Център” , Театър 199

2000
реж.Десислава Шпатова, независим проект на „Легал Арт Център”, Младежки театър
1999
реж.Деси Шпатова, независим проект на „Легал Арт Център”
1997
реж.Десислава Шпатова, независим проект на „Легал Арт Център”, Сатиричен театър