Изложби

Изложбата представя 82 рисунки на деца от ромските, турските, арменските и еврейските общности на Пловдив. Тя е част от образователната програма на театрален проект „Медея“.

ИЗЛОЖБАТА „ТЕРЕН МЕДЕЯ“ е оформена като навлизане в същността на основния конфликт в трагедията на Еврипид „Медея“ – разривът между Майката и Бащата, който застига и помита техните деца, общността и целия цивилизационен модел за разрешаване на конфликтите в семейството.
Изложбата представя мита за Златното руно и аргонавтите, разказан през текстове, фотографии и рисунки на децата от Филиповци и Факултета в София.