Изложба на детски рисунки: Деус екс махина или що е античен театър?

Съпътстващо събитие в театрален проект „Медея“ - част от артистичната програмата на Пловдив ЕСК 2019

Изложба на детски рисунки деус екс махина

Откриване - 23 юни 2018 г.

Изложбата продължава до 02.07.2018 г.

Изложбата представя 82 рисунки на деца от ромските, турските, арменските и еврейските общности на Пловдив. Тя е част от образователната програма на театрален проект „Медея“.

Обучението протече в рамките на осем дни през февруари – март, 2018 г. В него участваха 75 деца от различни етнически общности в Пловдив.

Партньорски организации: „Алианс за равни права и устойчивост“, Фондация „Аракс“, Еврейска организация „Шалом“

Обучителен екип: Снежина Петрова (актриса), Десислава Шпатова (режисьор), Георги Гочев (класически филолог), Александра Гочева (психодрама асистент), Цветелина Спиридонова (художник), Найо Тицин (документалист).

Deus ex machina (лат.), букв. Бог от машина. Така древните наричали един специфичен театрален ефект. Когато на сцената настъпел хаос или разиграваният конфликт бил толкова заплетен, че само външна сила можела да го разреши, драматурзите спускали с кран актьор, облечен като бог, който въздавал справедливост и подреждал объркания човешки свят. Фразата deus ex machina станала нарицателна за невъзможността на човека сам да разрешава трудни ситуации и оттам за очакването някой друг – родител, държава или бог – да поеме отговорност за живота му.

Днес, две хилядолетия и половина след изобретяването на този ефект, отново със средствата на театъра търсим как да стимулираме обратното у човека – да разбира по-добре себе си, да разчита на собствената си сила, да не стои пасивен пред трудностите. Работихме със 75 деца на възраст от 6 до 17 години от ромските, турските, еврейските и арменските общности на град Пловдив, които се включиха в социодраматичните и художествени работилници. Целта на обучителния процес беше да развием у децата конструктивни реакции за справяне с най-честите семейни и обществени конфликти, в които попадат.

В преживяванията на децата, изобразени в техните рисунки, Медея е положителен герой, докато Язон, който е изоставил семейството си – отрицателен. Почти винаги печели тя, а той губи. Често той е прокуденият, а тя – тази, която се възцарява. Тя е в центъра на повечето рисунки, нейни са цветните тонове, на Язон – периферията, тъмните краски. Което се дължи по всяка вероятност както на по-спонтанното отъждествяване на децата с ценностите, които Медея символизира – домът, верността, любовта, гнева, – така и с нейната роля на потърпевша, с която децата могат да се свържат повече. Зад Медея, която триумфира, се обажда вече порасналото дете, което таи у себе си желание да се пребори с онези, които го разочароват и онеправдават.

Прекрасните рисунки, събрани и представени тук без селекция и редакторска намеса, са най-доброто свидетелство за социалната и терапевтична роля на театъра. Красиви по своему, те са преди всичко верни. Верни не толкова на някаква художествена условност, колкото верни на самия живот. Театралната игра е успяла да събуди у децата интуиции и отговори за света, които те – на възрастта, на която са, – няма как да придобият чрез традиционните форми на познание. Театърът, тази красива магия, сякаш е извикала у тях ума на бъдещите възрастни.

Теми и материали за вдъхновение на децата:

1. Двореца и Античния град - изграждане на фактури и пространство.

Фактури с гесо, работа с шпакли, клечки и акрилни бои.

2. Маски - какво е емоция на човешкото лице, как създаваме тъга и щастие

Батик техника, акварел и маслен пастел.

3. Древногръцки декорации, антични предмети.

Графични материали - туш, акрил, маслен пастел-изграждане на негативно и позитивно пространство, работа с клечки, писци, фактурни четки.

4. Мозайки- от кога датира първата мозайка; с какви материали са работили в античността.

Работа върху черен картон със златни хартии в комбинация с акрил и пастел.

5. Човешкото тяло - пропорция на човешкото тяло, колко пъти се нанася главата към тялото, къде се намират точките на сгъване на ръцете и краката!

Пастели и акрилни бои.

Обученията се проведоха на 17, 18 февруари и 17,18 март 2018г. в кв. Столипиново в партньорство с екипа на Сдружение “АЛИАНС ЗА РАВНИ ПРАВА И УСТОЙЧИВОСТ“. Участваха 35 деца от 6 до 13 години.
Обученията се проведоха на 24 и 25 февруари 2018г. в Пловдив в партньорство с Организация на евреите „Шалом“ (Зоя Капон). Участваха 24 деца от 6 до 17 години.
Обученията се проведоха на 24 и 25 март 2018г. в Пловдив в партньорство с Фондация “АРАКС“. Участваха 18 деца от 9 до 13 години.