Терен Медея

Терен Медея

Куратор: Снежина Петрова
Графичен дизайн: студио „Луноход“/Теодора Симова
Екипът отправя специална благодарност към Весела Ножарова и Яра Бубнова!

Изложбата представя етапи от реализацията на творческите и образователни дейности по няколко независими проекта на сдружение „Легал арт център“, които намират пресечна точка в темата за античния мит и неговия съвременен артистичен превод през работа с деца от различни етнически общности в София и Пловдив в периода 2018 – 2019 г.:

ИЗЛОЖБАТА „ТЕРЕН МЕДЕЯ“ е оформена като навлизане в същността на основния конфликт в трагедията на Еврипид „Медея“ – разривът между Майката и Бащата, който застига и помита техните деца, общността и целия цивилизационен модел за разрешаване на конфликтите в семейството.

Генезисът на конфликта МЕДЕЯ/ЯЗОН е представен през социодраматичните работилници, водени от Александра Гочева, Георги Гочев, Снежина Петрова и заснети от Найо Тицин и Васил Гарнизов, художествените ателиета на Цветелина Спиридонова, фотографиите,на Павел Червенков с актьорския екип на проекта, сценографските проекти на Зина Генч – асистент на проф. Катрин Брак в Akademie der Bildenden Künste München и нейни студенти, в сътрудничество със студенти от специалност „Сценичен дизайн“ на НБУ с преподавател д-р Христина Дякова, и резултатите от „clipclaptheatre – Кампания за подкрепа на образованието по театър за деца“, която Снежина Петрова стартира през 2018 г. Текстовете за изложбата са изготвени съвместно с Ивет Мишелфелдър – преподавател по театрознание в Akademie der Bildenden Künste München и нейни студенти по театрознание.

Защо ТЕРЕН МЕДЕЯ? Защото докато работихме две години с над 120 деца на ТЕРЕН в различни етнически общности в Пловдив и София, ние разширявахме обхвата на съвременния театрален продукт и давахме достъп до неговия ТЕРЕН на нови групи и публики. Вярваме, че ТЕАТЪРЪТ Е ТЕРЕННО изследване на границите ни като артисти, граждани и възрастни, които се опитват да си припомнят детството на човешката цивилизация през митове, игри, празници, картини и песни.

ТЕРЕНЪТ има свойството да отключва творчески интуиции за ТЕАТЪР.

 • СКХГ
 • Квадрат 500
17.04.2019 г. – 21.04.2019 г.

Изложбата е организиране в три пространства: Терен Outside, Терен Centre и Терен Inside, които маркират трите подхода при работа върху античните митове: изобразително изкуство и изследвания, театрално изкуство и психодрама.

Пространство 1 - Терен Outside е пространство за навлизане и интеракция. В него са разположени два макета: Симплегадските скали - макет, изработен от деца от ромската етническа общност в София в периода януари 2019 г. - март 2019 г. и макет на сценографското решение на Зина Генч за “Медея” на Десислава Шпатова на сцената на Античен театър в Пловдив. Следват въвеждащи текстове към изложбата, отпечатани на 8 пана. Тук се прожектира видео-инсталацията #clipclaptheatre, която представя разиграването на комбинация от пласкане, преподадена и разпространявана от децата в проектите. Срещу нея е т.н. selfie point - пространство за импровизации на посетителите на изложбата с короната на Медея.

Пространство 2 - Терен Centre представя базисния конфликт между МАЙКАТА И БАЩАТА, в който ДЕЦАТА стават преки жертви.

Фотографска сесия на Павел Червенков с актьорите от проекта /концепция: Снежина Петрова, Теодора Симова и Павел Червенков/. Текстът под фотографиите е от „Медея“ на Еврипид, в новия превод от старогръцки на Георги Гочев и Петя Хайнрих.

Рисунките на децата от Пловдив по проект „Медея“, изработени през 2018 г., отпечатани върху винил, са превърнати във водно пространство, което е позиционирано между Майката и Бащата.

Пространство 3 - Терен Inside пространството е оформено като стая у дома, с маса за настолна игра „Що е то античен театър?“, видеа-спомени от психодраматичните работилници с деца и предметите, с които сме работили в тях, превърнати в инсталация, озвучена от фонограма от обученията.

20.05.2019 г. – 16.06.2019 г.

След четиридневното представяне на „ТЕРЕН МЕДЕЯ“ в Софийската градска художествена галерия през април 2019 и големия интерес, който предизвика, изложбата продължава в нова пространствена версия в Квадрат 500!

Пространството е организирано в няколко тематични блока: Терен ART, Терен CHARACTERS, Терен DRAMA&PSYCHODRAMA и Терен INETRACTION.

Терен ART – представя артефакти от художествените работилници на Цветелина Спиридонова с деца от арменска, ромска и еврейска етническа общност в Пловдив и от ромска етническа общност в София – рисунки и макети. Обученията са проведени със 75 от Пловдив през 2018 г. и 45 деца от Филиповци и Факултета през 2019 г. Рисунките върху винилите бяха представени в изложба на открито на Площад централен в Пловдив през юни 2018 г.

Терен CHARACTERS – представя действащите лица на проекта. Цветната фотосесия на Павел Червенков с актьорите от спектакъла „Медея“ /концепция: Снежина Петрова, Теодора Симова и Павел Червенков/ прави художествен превод на документалните кадри на Васил Гарнизов от обученията на деца от ромските общности в София.

Текстът под фотографиите е от „Медея“ на Еврипид, в новия превод от старогръцки на Георги Гочев и Петя Хайнрих.

Терен DRAMA&PSYCHODRAMA – представя социодраматичните работилници с деца от различни общности в Пловдив /проект „Медея“/ и в София /проект “Походът на аргонавтите от Филиповци и Факултета“/. Документалните видеа от обученията кореспондират с инсталация от предметите, използвани в тях като реквизит и надградени от сценографските проекти на Зина Генч и нейните асистенти от Академията за изящни изкуства в Мюнхен: Анна София Амадеа и Валентина Хавиера Пино Райес.

Екип на социодраматичните работилници: Александра Гочева, Георги Гочев и Снежина Петрова. Видео: Найо Тицин

Фонограмата, която звучи в пространството на изложбата включва документални записи от социодраматичните работилници с деца и е реализирана от Калин Николов по идея на Снежина Петрова и с авторската музиката на Асен Аврамов.

Терен INTERACTION - представя различни форми на взаимодействие с публиките на проекта: въвеждащи текстове към изложбата, видео-инсталация #clipclaptheatre, инициирана в рамките на проект „Медея“ и провеждана от Снежина Петрова по проект „Кампания за образование по театър за деца“ към НФК, която доби публичност през социалните мрежи, selfie point - пространство за импровизации на посетителите на изложбата и образователна игра „Що е то античен театър“, разработена и представена в съпътстващите събития на проект „Медея“.

Съпътстващи събития на изложбата

СКХГ
Открита тайчи репетиция
19.04.2019 г.

Снежина Петрова и Петър Дочев – открита Тай-чи репетиция на Медея и Язон

Обиколка с гид - Снежина Петрова
20.04.2019 г. от 16.00 ч.

Обиколка на изложбата с гид – Снежина Петрова

Обиколка на изложбата с гид – Георги Гочев и Александра Гочева
20.04.2019 г. от 15.00 ч.

Обиколка на изложбата с гид – Георги Гочев и Александра Гочева

Открита репетиция на Античен хор от проект „Медея“ - водещ: Ася Иванова
20.04.2019 г. от 16.30 ч.

Открита репетиция на Античен хор от проект „Медея“ - водещ: Ася Иванова

Квадрат 500

"РИСУВАМ МЕДЕЯ" - художествена работилница за деца с водещ Цветелина Спиридонова

"ЧЕТА МЕДЕЯ" - Издателството на НБУ представя "Медея" на Еврипид в последния превод на Героги Гочев и Петя Хайнрих от старогръцки език, направен специално за проект "Медея"

ОТЗИВИ

Едно изживяване-ключ... към детските ми спомени, към театъра като изкуство и лек... Благодаря за споделените мисли, обиколка и образа на една "разцепила се отвътре" Медея!

Марина Деливлаева

„Medea Expierence. Това е повече от изложба. Процес. Личен пърформънс. Изиграх го. Преживях го

Георги Тошев

Изложба към един удивителен проект - Медея, отключващ творческата ни интуиция за театър.

Jasmin.bg – on-line списание

Brilliant.

Мирослава Симова

Една изложба-мит

Теодора Симова

Изложбата е превъзходна! Най-сърдечни поздравления за изключително ценния за обществото проект и за всичко, което правите за социалното приобщаване на децата от малцинствените групи!

Силвия Трифонова

Проектът е красив и зашеметяващ!

Петър Вълчев

Прекрасно откриване, прекрасна изложба! Поздравления на всички ви!

Ирис Крилатска

Да влезеш в света на Медея... за малко в събота следобед!

Красимира Кузманова-Кохран

Прекрасна изложба и много вдъхновяваща!

Вяра Табакова

Поздравления за целия екип на постановката "Медея" и Изложба ТЕРЕН МЕДЕЯ - за провокацията и каузата! Изложбата с рисунки и предмети, направени от децата от Столипиново, както и деца от арменската и еврейската общности и с невероятните фотографии на героите на спектакъла, стана събитието на София!

Мариана Кацарова

Аз изобщо нямах представа какво ще видя. Бях видяла плаката: Снежи, като Медея. Представях си нещо по-формално, нещо по-…., по-занимаващо се с аза и изведнъж научавам, че то е нещо, което се раздава много повече, отколкото иска да се покаже. Цялата тази работа с децата е абсолютно прекрасна. Само си представете деца от Столипиново в древния театър… то там им е мястото някак си и такова решение, да бъдат поканени през централния вход и на драматургията, и на театъра по същество – трябва характер и смелост, за да си го позволиш. И така, хванах се, че разказвам на приятели за това. Остана ми, впечатлих се и ми беше мило. Нещо, което все по-важно става за мен… и бих искала да видя постановката! И тя е нещо, което няма как да се провали! Така е зададена предварително, че тя ще се състои по най-верния начин, което е една особена мярка за изкуството… Тук става въпрос за нещо крайно свободно като идея, и няма да кажа: „Пожелавам успех“, защото него вече го има и ще бъде прекрасно!

Иглика Трифонова

Изложбата е уникална! Радвам се на възможността да я видя пак!

Марияна Маринова

Медии за изложбата

"Портрет на приятели" и "Терен Медея"
СКХГ
 • 28.04.2019 | Jamin Magazine

  Снежина Петрова: Децата сами създават своя мит. Те ми дадоха ключа към Медея (видео интервю)

 • 24.04.2019 | ДАРИК РАДИО „Кой говори“

  "Портрет на приятели" и "Терен Медея"

 • 20.04.2019 | БТВ, „България се събужда“

  Разговор на Юлия Владимирова с актрисата Снежина Петрова за изложбата в СГХГ "Терен Медея", лабораторията на изграждане на големия спектакъл "Медея", който ще се случи в Пловдив на 28 юни в Античния театър и включването на деца от различни групи в пресъздаването на древногръцката трагедия на Еврипид. И още - за съвременните интерпретации на Медея, осъждана и боготворена и това ли майката на всички роли.

 • 17.04.2019 | БНР, програма „Христо Ботев“, АРТЕФИР

  Актрисата Снежина Петрова за изложбата „Терен Медея“

 • 08.04.2019 | БНР,НОВИНИ/Култура

  Актьори „богове“ изгряват в изложба Снежина Петрова е Медея, а Владо Пенев – Креон в мащабен проект на СГХГ

 • 26.04.2019 | Обаче.бг

  „ЯЗОН ИЛИ МЕДЕЯ, КОЙ Е ВИНОВЕН?“

 • 17.04.2019 | Sofia art galleries

  „СГХГ представя изложбата ТЕРЕН МЕДЕЯ“

Квадрат 500