Социални и образователни дейности

Трите проекта, в които проведохме обучения с деца от различни етнически общности в София и Пловдив в периода 2018 – 2019 г., са:

„Медея“ 2018 – 2019 г.

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА на ОФ „ПЛОВДИВ ЕСК 2019“, Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и Гьоте-институт България.

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: Сдружение „Алианс за равни права и устойчивост“, Фондация „Аракс“, Еврейска организация „Шалом“ и ПУ “Паисий Хилендарски“

Обучения: 23

Участници: Пламена Сандова 11 г., Мелекбер Йорданова 11 г., Зия Ангелов 12 г., Пънар Бижева 11 г., Анелия Чакърова 12 г., Лимонка Атанасова 11 г., Атанас Рангелов 12 г., Димитър Дамянов 13 г., Албена Атанасова 13 г., Янко Атанасов 12 г., Адриана Милкова 8 г., Ребека Милкова 6 г., Илкнур Юрукова 10 г., Анче Миткова 8 г., Бусенур Муса 6 г., Гьоксел Ерджан 10 г., Николай Михайлов 10 г., Шемси Михайлов 6 г., Анна Костова 12 г., Васко Михайлов 8 г., Геро Михайлов 11 г., Мелиса Тодорова 12 г., Галя Райчева 12 г., Гюлюмсер Несипова 12 г., Елка Чафудова 12 г., Митко Огнянов 11 г., Анифе Асенова 13 г., Илкай Асан 10 г., Сияна Атанасова 10 г., Надежда Янкова 11 г., Галя Миткова 10 г., Бахар Милева 10 г., Иван Иванов 10 г., Красимир Асърджиев 9 г., Митко Ангелов 10 г., Неда Ангелова 8 г., Надя Анкова 12 г., Казим Юруков 6 г., Антоанета Дамянова 12 г., Галя Емилова 10 г., Гумулкер Неджепова 13 г., Адрияна Милкова 8 г., Митко Славчев 11 г., Анка Щерева 16 г., Джанайка Валентинова 9 г., Неда Ламбрева 8 г., Красимир Николаев 10 г., Станка Ангелова 10 г., Биляна Христева 11 г., Ася Ашар 12 г., Сийка Атанасова 12 г., Янко Дамянов 11 г., Неда Спасова 8 г. и Дианайка Ангелова 10 г.

Обучения: 20

Участници: Томас Четинян 9 г., Луйза Саркисян 7 г., Дикран Джамджиян 11 г., Мариза Елекчиян 12 г., Габриела Гарабедян 9 г., Габриела Багдасарян 8 г., Вахан Гарабедян 9 г., Варти Гарабедян 13 г., Симеон Стоянов 11 г., Момчил Стоянов 9 г., Ани Джамагочиян 9 г., Араман Маркарян 8 г., Варужан Карен 9 г., Антоан Пейчев 9 г., Даниел Томасян 11 г., Саркис Демирджиян 9 г., Росиана Доневска 8 г., Доник Бояджиян 11,г., Естер Йозгатлиян 16 г., Изабел Кешишян 7 г., Ашот Пивазян 14 г., Микаела Джамджиян 17 г., Кево Демирджиян 17 г., Аида Йозгатлиян 11 г., Сета Митева 9 г., Ануш Тахмизян 9 г., Максимилиян Елекчиян 10 г., Антоан Пейчев 9 г., Михаил Димов 9 г. и Варуксан Варужан 8 г.

Обучения: 20

Участници: Виктор Бенбасаги 13 г., Лони Бизова 16 г., Светослав Иванов 15 г., Давид Шуманов 15 г., Михаела Жекова 16 г., Ива Димитрова 16 г., Евтимос Триандафиллу 17 г., Виктория Сасонова 15 г., Янис Минчев 13 г., Теодор Станев 11 г., Александър Ненков 10 г., Виктор Робев 12 г., Алекзандър Файн 7 г., Арон Песах 8 г., Кристиян Бизов 7 г., Нина Купанова 8 г., Мартин Шуманов 8 г., Давид Сасонов 9 г., Алберт Кохен 10 г., Кристиян Песах 12 г., Имануел-Ари Капон 6 г. и Моис-Ашер Капон 6 г.

„Походът на аргонавтите от Филиповци и Факултета“ – 2019 г.

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА на Национален фонд „Култура“ (програма: Социално ангажирани и общностни изкуства) и Столична програма „Култура“ (направление: Визуални изкуства).

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: Фондация „Здраве и социално развитие“ и театър Азарян, НДК.

Участници: 46
Проведени 4 еднодневни обучения и откриващо събитие – изложба:

Кв. Филиповци

23 и 24 февруари 2019 г. – 22 деца

Участници: Асен Кирилов 8 г., Стефан Кирилов 7 г., Фиданка Борисова 9 г., Дора Тотева 10 г., Нелина Романова 8 г., Софка Раковска 9 г., Илияна Борисова 9г., Йордан Кирилов 8 г., Фиданка Благоева 6 г., Захаро Асенова 6 г., Мирела Райчева 7 г., Давид Ангелов 8 г., Николай Гошев 11 г., Малин Борянков 9 г., Румен Найденов 10 г., Стоян Ангелов 11 г., Мартина Димитрова 13 г., Методи Марков 14 г., Даниела Колева 13 г., Любка Койчева 12 г., Финисие Янкова 14 г., Росен Кирилов 12 г.

Кв. Факултета

23 и 24 март 2019 г. – 24 деца

Участници: Надя Атанасова 10 г., Мария Атанасова 13 г., Алина Траянова 10 г., Десислава Боянова 10 г., Надежда Димитрова 9 г., Янко Симеонов 11 г., Никол Миткова 10 г., Мария Тихомирова 10 г., Ванеса Цветанова 8 г., Спаска Петрова 13 г., Таня Сашева 11 г., Буба Асенова 11г ., Костадин Димитров 12 г., Красимира Михайлова 7 г., Трайчо Димитров 9 г., Ася Атанасова 9 г., Мария Петрова 8 г., Марияна Михайлова 9 г., Ицко Асенов 12 г., Зоя Маринова 10 г., Вили Димитрова 10 г., Константин Калчев 10 г., Радослава Колева 11 г., Даниела Веселинова 10 г.

„Медея – терен София“ – 2019 г

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА на Столична програма „Култура“ (направление: Театър).

ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ: Фондация „Здраве и социално развитие“ и театър Азарян, НДК.

Участници: 24 деца

Проведени обучения, репетиции и участия:

  • 19.08.2019, 20.08.2019, 21.08.2019, 22.08.2019, 23.08.2019 и 24.08.2019 г. – център „Мир“, кв. Факултета, София.
  • 5.10.2019, 6.10.2019 и 7.10.2019 г. – генерални репетиции на сцената на Театър Азарян, София
  • 08.10.2019 г., 09.10.2019 г., 13.11.2019 г., 14.11.2019 г., 02.12.2019 г. и 16.01.2020 г. – участие в спектакъла „Медея“ на сцената на Театър Азарян, София.

Участници: Стефан Кирилов 7 г., Фиданка Борисова 10г., Дора Тотева 11 г., Софка Раковска 10 г., Йордан Кирилов 8 г., Фиданка Борисова 10 г., Давид Ангелов 9 г., Мартина Димитрова 13 г., Методи Марков 14 г., Даниела Колева 13 г., Алина Траянова 11 г., Десислава Боянова 10 г., Янко Симеонов 12 г., Мария Тихомирова 10 г., Таня Сашева 11 г., Костадин Димитров 13 г., Ася Атанасова 10 г., Вили Димитрова 10 г., Даниела Веселинова 10 г., Емилия Костова 11 г., Любка Койчева 13 г., Таня Сашова 11., Траян Методиев 11 г., Дилян Кирилов 11.

Работата с деца от различни етнически общности в София и Пловдив в рамките на четирите вида работилници (социодраматични, художествени, музикални и театрални) имаше за цел да осигури вътрешен ресурс на малките участници за разрешаване на конфликти на базата на архетипни и устойчиви психологически модели на поведение от античните митове, за изграждане на умения за по-конструктивна реакция в най-честите семейни и обществени конфликти, в които биват въвлечени.

Всички работилници завършват с краен продукт – изложба, образователен концерт и/или участие в театралния спектакъл „Медея“ и неговото публично представяне.

Част от децата, преминали обученията, се включиха в театралния спектакъл „Медея“ в ролята на децата от Коринт (режисьорска концепция), за които митът за аргонавтите е жива легенда, местен фолклор, повод за игри и състезания, а основните герои в него – Язон и Медея, са родители на техните приятели, които стават жертви на трагичния разрив в семейството.

Всички проведени обучения за деца се оказаха не просто подготвителен етап за включването им в спектакъла, а негов същностен градивен материал. Рисунките, макетите, игрите и коментарите са интегрирани в представлението и стават отправна точка в режисьорския прочит на Десислава Шпатова.