Музикални работилници

По проект „Медея“ 2018 – 2019 г.

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА на ОФ „ПЛОВДИВ ЕСК 2019“, Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ и Гьоте-институт България.

ЕКИП Пловдив: Снежина Петрова (актриса), Асен Аврамов (композитор), Ася Иванова (актриса)

Сдружение “АЛИАНС ЗА РАВНИ ПРАВА И УСТОЙЧИВОСТ”
17.02.2018, 18.02.2018, 17.03.2018, 18.03.2018, 14.04.2018, 28.04.2018, 18.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018, 22.06.2018, 29.09.2018, 14.10.2018, 21.10.2018, 27.10.2018 и 28.10.2018 г.

Фондация “АРАКС”
18.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018, 22.06.2018, 29.09.2018, 13.10.2018, 20.10.2018, 27.10.2018 и 28.10.2018 г.

Организация на евреите „Шалом“
18.06.2018, 19.06.2018, 20.06.2018, 22.06.2018, 29.09.2018, 30.09.2018, 14.10.2018, 21.10.2018 и 28.10.2018 г. – образователен концерт

По проект „Медея – терен София“ – 2019 г.

ПРОЕКТЪТ СЕ РЕАЛИЗИРА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА на Столична програма „Култура“ (направление: Театър).

ЕКИП София: Снежина Петрова (актриса) и Кирил Милушев.

Фондация „Здраве и социално развитие“
Обучения в център „Мир“, кв. Факултета, София – 19.08.2019, 20.08.2019, 21.08.2019, 22.08.2019, 23.08.2019 и 24.08.2019 г.
Генерални репетиции на сцената на театър Азарян – 5.10.2019, 6.10.2019 и 7.10.2019 г.
Участие в спектакъла „Медея“ на сцената на театър Азарян – 08.10.2019 г., 09.10.2019 г., 13.11.2019 г., 14.11.2019 г., 02.12.2019 г. и 16.01.2020 г.

Екип по проект "Медея - терен София""

През 2018 г. в рамките на репетиционните сесии, водени от Снежина Петрова, Ася Иванова и Асен Аврамов по концепция на режисьора Десислава Шпатова, децата преминаха кратък курс по история на античния театър, научиха поредица от термини свързани с него, които комбинирахме с различни стъпки, пляскания и ритмически игри. Подготвихме наша версия на популярни детски игри с пляскане, като изчистихме по-сложните комбинации и разиграхме следните термини:

Крайната комбинация стана част от сценичното присъствие на децата в концерта „Що е то античен театър – въпроси и отговори за деца“ през октомври 2018г. на сцената на ЕО Шалом, Пловдив, в спектакъла „Медея“ и премина в режисьорското решение на Десислава Шпатова – детската игра, с която започва представлението в изпълнение на децата, преминава в партитурата на античния хор по време на първата сцена на Медея и Язон, за да осигури ритъм и асоциативно присъствие на децата им в големия им сблъсък.

Комбинацията от пляскане с ръце и термини от античния театър /първоначално популяризирана от екипа на проекта като #clipclapmedea /, за която стана въпрос по-горе, освен че се превръща във важен елемент от спектакъла „Медея“, придобива и друга публичност, като знак за стартиралия проект „#clipclaptheatre – „Кампания за подкрепа на образованието по театър за деца“. Проектът има за цел създаване на активно гражданско движение, свързано с въвеждане на образование по театър за деца в училищна среда.

При работата с деца от ромските квартали в София и подготовката им за включване в спектакъла „Медея“ на сцената на театър Азарян, НДК, беше разработен нова комбинация, свързана с имената на античните богове: