АВТОРСКИ ИДЕЕН ПРОЕКТ ЗА ИНСТАЛАЦИЯ „КОРАБЪТ АРГО“

След направено проучване на мита за Златното руно и Аргонавтите, както и на възможностите деца да изработят инсталацията за нуждите на проект „Изложба: Походът на аргонавтите от Филиповци и Факултета“, прилагам описание на идейния проект.

Инсталацията ще представлява минимум 5 макети на кораби, изработени от деца от ромска етническа общност по зададена матрица – направен от мен проект на скелет на кораб от тел, без платна и други елементи.

Предоставени материали за работа на децата – тел, хартия, бои и станиол.

Време за изработване на индивидуалните макети – 2 часа.

Групата от деца работят в екип, така както аргонавтите са осъществили своя поход за златното руно. Намесата на обучителите е само подпомагаща – децата трябва да бъдат оставени свободно да реализират своя образ. Финална селекция за изложба не се прави – участват всички изработени кораби в рамките на 2 часа. Дори незавършените детски проекти носят послание.

Децата наименуват корабите си и така „Корабът Арго“ се трансформира в персонален артефакт и е наречен напр. „Корабът Коце“ и т.н.

Инсталацията от кораби се поставя в изложбено пространство, закачени на почти невидими златни нишки от тавана, така че да виси или пътува във въздуха. Под инсталацията има цитат на воден Терен, изработен винил, на който са отпечатани други детски рисунки по темата „Медея“.

Комбинацията – рисунки на земята и кораби във въздуха над тях, сменя перспективата на едноизмерното възприятие на мита и препраща идеята към пътуването през пространства и време на детските кораби, които цитират корабите на древните завоеватели от Елада.

Останалите обекти, изложени в галерийното пространство могат да бъдат наблюдавани през силуетите на корабите и да правят вторични връзки между тях.

Автор: Цветелина Димитрова Спиридонова – Драганова
29.01.2019 г., София