Сдружение Легал Арт Център

Сдружение “Легал арт център” е създадено с идеята да подпомага, организира и реализира проекти в областта на съвременните изкуства и най-вече на театъра. Целта на осъществените през годините независими театрални проекти, е формирането на кръг от съмишленици, работа върху провокативни теми и художествени идеи, осигуряване на свободна територия за артистични търсения и творчески дебюти, със силно изразен социален фокус. Във всички тях са взели участие актьори и творци от различни области на изкуството – фотографи, композитори, дизайнери, сценографи, кинематографи.

ПРОЕКТИ

Десислава ШПАТОВА

Сдружение «Легал арт център» се основава от група съмишленици около режисьора Десислава Шпатова през 1999г. и първите и постоянно действащи независими театрални организации в България. До 2006г. сдружението успява да реализира по един независим проект годишно. След този активен период на работа в независимия сектор, Десислава Шпатова започва да работи като режисьор в различни столични и провинциални театри

Снежина ПЕТРОВА

Снежина Петрова става член на трупата на Народен театър «Иван Вазов», преподава в НБУ, а от 2012г. е и ръководител на департамент «Театър» към НБУ, където е автор на Бакалавърска и Магистърска програма по театър, развива активна международна дейнст, осъществява социални проекти свързани с работа с деца в риск и инициира удостовяването на проф. Хайнс Тийс Леман с почетната титла «Доктор хонорис кауза на НБУ».

Легал АРТ Център

През 2001 година Десислава Шпатова и Снежина Петрова създават контакти чрез ArtsLink Recidency Program в Ню Йорк и Легал Арт Център е представен сред различни американски културни институции и творци.