Митове и Театър – Дискусия с Георги Гочев

Митове и Театър – Дискусия с Георги Гочев – класически филолог и преводач

Издателството на НБУ представя “Медея” на Еврипид в последния превод на Героги Гочев и Петя Хайнрих от старогръцки език, направен специално за проект “Медея”.

 „Моето събитие е новата „Медея“ – превод на Г. Гочев и П. Хайнрих. То е комплексно като при автентичния античен театър: литературно, театрално и социално. Новият прочит ни внушава, че зад личния конфликт в трагедията стои проблемът за Другия, за Чужденеца, затова работата с деца от маргинализирани групи му придава допълнителна стойност.

За мен като преводач на „Медея“ беше вълнуващо да сравнявам своя текст с техния: подходите ни са сходни, модернизиращи, комуникативни – един днешен Еврипид с вкусен и емоционален език, търсещ своя читател и зрител не само сред постоянните посетители на библиотеките. Нашите Медеи си разговарят добре и помежду си, и с широката публика. Не е чудно, че се срещнахме – не като конкуренти, а като алтернативни гласове с различен тембър; в последното десетилетие тече обновяване на рецепцията на Античността, изразено в множество нови преводни текстове, както и в убеждението, че един текст се нуждае не от единичен превод, а от множествени преводи, влизащи в диалог.“

ДОРОТЕЯ ТАБАКОВА, университетски преподавател и преводач

Литературен вестник, брой 42/2019

ГРАФИК:

  • 23.04.2021 г. от 16.30 ч. 
  • 24.04.2021 г. от 16.30 ч. 
  • 25.04.2021 г. от 16.30 ч.