Психофизически игри за всички – Театрална работилница с Ася Иванова

Психофизически игри за всички – Театрална работилница с Ася Иванова

Театърът започва от играта. Енергията на homo ludens е тази, която се учим да откриваме, усъвършенстваме и управляваме преди да излезем на сцена. Релаксация, импровизация, концентрация и комуникация! Ще се запознаете и ще опитате различни техники за постигането им с помощна на доц. д-р Ася Иванова – актриса и преподавател  в НБУ.

В проект „Медея“ Ася се включва като Корифей на античния хор и специалист по различни видове актьорски тренинги, част от които преподава и на деца от различни етнически общности в Пловдив, които се включиха в спектакъла „Медея“.

Работилницата е подходяща за деца и възрастни.

ГРАФИК:

  • 24.04.2021 г. от 13.30 ч. 
  • 24.04.2021 г. от 15.30 ч. 
  • 25.04.2021 г. от 14.00 ч. 
  • 25.04.2021 г. от 15.30 ч.